KUNDSERVICE

Att välja dykdator


En dykdator utökar den tid dykaren kan vara undervatten och förbättrar säkerhet under vattnet. Den anses dessutom av många vara en obligatorisk del av dykutrustningen.

Varför köpa en dykdator?


Ända sedan 1980-talet har dykdatorn revolutionerat vårt sätt att dyka. Innan dykdatorn fanns var man tvungen att beräkna sin dyktid utifrån maxdjupet på den plats dykningen ägde rum.

Dykdatorn ändrade dramatiskt på detta genom att den ger dig möjlighet att beräkna maximal dyktid utifrån den faktiska tid dykaren varit under vatten. Det här gör det möjligt att dyka i flera nivåer under ett och samma dyk. Moderna dykdatorer håller dig hela tiden uppdaterad om hur lång tid du har kvar att vara under vatten utifrån det djup du befinner dig på för tillfället. Det viktiga är att dykdatorn ger dig möjlighet att vara under vatten med större säkerhet.

Dykning med hjälp av dykdatorer


Egentligen ska en dykdator inte ersätta dina dyktabeller, utan de ska användas tillsammans med dem som ett komplement.

Dagens dykdatorer är oerhört pålitliga, men precis som med vilken dator som helst kan saker och ting gå fel och om du inte är säker på vad dykdatorn ska visa kan det vara svårt att avgöra om något är fel.

Till exempel, om du vet att det maximala dykdjupet där du för tillfället befinner dig är 30 meter ska din dykdator visa runt 20 minuter. Om din dykdator istället visar 60 minuter vet du att något är fel. Detta är ett exempel på skillnaden mellan dyk som tar hjälp av dykdatorn och dyk som helt beror på dykdatorn.

En praktisk backup som finns till din dykdator är PADI RDP Wheel som kan hjälpa dig att planera dyk i flera nivåer. Alla dykare bör överväga att köpa och lära sig att använda sig av en backup-lösning till sin dykdator.

Luft eller Nitrox?


När du köper en dykdator behöver du först och främst ta ställning till om du nu eller i framtiden kommer att vilja dyka med nitrox (syreberikad luft). Om du tror att du kommer att dyka med nitrox bör du överväga att köpa en dykdator som mäter dyk med nitroxanvändning. Detta kommer du att tjäna på i längden.
 
Kom ihåg att klockor/datorer som kan beräkna nitrox också kan beräkna dyk med vanlig luft. Men du ska bara dyka med nitrox om du först har fullföljt en nitrox dykkurs.

PC Integration


Du kommer säkert att vilja logga dina dykningar så väl i din PC eller Mac som i din loggbok. Alla större tillverkare har numer dykdatorer som kan ladda ner dykdata i din PC eller Mac. Detta gör det möjligt för dig att se dina dykprofiler på ett bättre sätt och det ger dig även viss extra information som inte vanligtvis är tillgänglig via själva dykdatorn. I de flesta datorer finns den programvara som behövs redan installerad men ibland kan du behöva nadda ned något program för att kunna läsa din dykdata. I vissa fall kan du även behöva köpa till en särskild USB-sladd/interfacet för att kunna föra över dykdatorns data till din PC eller Mac.

Hur dykdatorer fungerar


Man måste vara på det klara med att en dykdator inte skyddar mot dykarsjuka. Men dykardatorer ökar generellt dina chanser att göra säkra dykningar.

Dykdatorer fungerar utifrån en matematisk algoritm som klassificerar din kroppsvävnad i liknande delar, vissa delar klassificeras som snabb vävnad (som hjärnan och hjärtat som har stor blodgenomströmning) och andra klassas som långsam vävnad (som ben). Dykdatorn gör sina kalkyler utifrån den tid du varit under vatten och det djup du befinner dig på och räknar ut hur lång tid du har kvar som du kan vara under vatten med säkerhet. Detta var ett försök till en mycket förenklad förklaring på en mycket komplicerad kalkyl och mer detaljer om hur dykdatorn egentligen fungerar kan man lära sig på specialkurser. Det finns också många böcker man kan läsa för att lära sig mer om detta.

Luftintegrering


Med en luftintegrerad dykdator har du en smart funktion eftersom den kan räkna ut din andningsfrekvens och utifrån detta räkna ut hur lång tid du har kvar att dyka med din nuvarande syrekonsumtion.

T.ex. kan den här funktionen göra det möjligt för dykdatorn att visa och memorera din andningsfrekvens så att, om du har vattenströmmarna bakom dig och andas med en låg frekvens, kan klockan räkna ut att du tar upp mindre kväve och därför kan vara under vatten en längre tid.

Det finns luftintegrerade dykdatorer som har slang, men det finns också trådlösa, utan slang så som Mares Icon HD Net

Konsol- eller handledsdator?


I England t.e.x. är det mest populärt med dykdatorer som fästs runt armleden medan det andra delar av världen är vanligare att ha dykdatorer som fästs i en konsol. Det finns saker som talar för båda varianterna och här är några punkter att tänka över innan du bestämmer dig för vad du ska köpa.

Konsolmonterade dykdatorer är ofta större och sitter fast i din utrustning med hjälp av en slang. Detta gör dem lättare att hålla reda på.
 
Konsolmonterade dykdatorer är inte nödvändigtvis luftintegrerade. Tryckmätaren i din konsol behöver fästas i din tub för att kunna läsa av trycket. Det här betyder emellertid inte att dykdatorn är ansluten till själva luftkällan. Armbandsklockor kan även användas för andra syften, som för fridykning. De kan också användas som ett vanligt armbandsur beroende på vilken modell du har.

Larm


De flesta dykdatorerna har både synliga och hörbara larm som t.ex. säger till dig när du behöver sluta dyka eller om du stiger upp för snabbt. Det är väldigt användbart med larm för nya dykare eftersom de påminner om att kolla på klockan! Du ska alltid vara noga med att läsa din manual för att verkligen lära dig vad olika larm betyder.

Generell säkerhet


Det finns ett par grundläggande rekommendationer om att använda dykdatorn som kan vara bra att komma ihåg:

• Läs alltid instruktionsmanualen noggrant innan du använder dykdatorn.
• Dela aldrig dykdator med någon annan.
• Vänta inte in “nolläget”, d.v.s. vänta på att din dykdatorn visar “ingen stopptid” för att därefter stiga upp några meter och vänta för att kunna vara under vatten en liten stund längre.
• För att undvika dykarsjuka ska du komma ihåg ditt sunda förnuft och de grundläggande regler du lärde dig under din utbildning, samt att undvika uttorkning, alkohol, etc.

Batteribyte


Moderna dykdatorer brukar vara gjorda för batterier som man kan byta själv. Men det är bara ett fåtal klockor som har vattentäta batteriutrymmen vilket innebär att om du sätter batteriet fel och det läcker in förstörs hela dykdatorn.

Displayskydd


Till de flesta dykdatorerna kan man köpa ett displayskydd som förhindrar dykdatorn från att repas. De här skydden blir snabbt repiga och även om det kan göra att datan blir svår att avläsa på torra land ”försvinner” de här reporna när du väl befinner dig i vatten. Du kan också byta ut ditt displayskydd om det blir alltför repigt eller om det spricker. Om din dykdator inte har något displayskydd bör du köpa ett plexiglasskydd till den.