KUNDSERVICE

Om dykvästar

Vad är en dykväst

Dykvästen, som också kallas BCD (Buoyancy Control Device), är en väsentlig del i dykutrustningen. Dess huvudsakliga syfte är att reglera flytkraften hos dykaren. Man reglerar lyftkraften genom att fylla eller tömma en luftblåsa. Detta gör man med hjälp av en lågtrycksinflator som är kopplad till flaskan eller till en separat västflaska. I annat fall kan man fylla upp luftblåsan manuellt med munnen. Genom att fylla luftblåsan stiger dykaren i vattnet och genom att tömma luftblåsan sjunker dykaren. Luftblåsan är antingen fördelad över merparten av västen eller placerad på ryggen. Bortsett från att reglera flytkraften fäster man också fast flaskan i dykvästen.

Olika typer av dykvästar

Det finns huvudsakligen två olika typer av dykvästar. De går under benämningen jackväst och vinge. Det finns dock även hybrider mellan dessa vilka idag är ganska vanliga. Hybriderna går huvudsakligen under namnet vingväst.

En jackväst har luftblåsan utfördelad över hela västen och fördelar därför luften jämt över hela västen. Eftersom lyftkraften är jämt fördelad och håller sig dykaren upprät när västen är fylld vid ytan. Den är därför utmärkt för nybörjare. Idag har man möjlighet att välja en jackväst med integrerade viktfickor  vilket gör att man slipper viktbältet. Vissa jackvästar har också spännen på axelbanden vilket gör på- och avtagning av västen lättare. Exempel på jackväst är Mares Prestige - MRS PLUS

En vinge har luftblåsan placerad på ryggen. Den sätts ihop med en platta och ett flaskfäste på var sida om luftblåsan. På plattan sitter ett remställ man spänner sig med istället för västen. Remstället och plattan finns bara i en storlek och anpassas med hjälp av spännena. Plattan finns dock i olika tjocklek och väger därmed olika mycket. På remstället kan man fästa knivar, viktfickor, lampbatteri och annat. Plattan, luftblåsan och flaskfästet fästs ihop med två skruvar och en mutter. Vanligtvis har man möjlighet att välja att placera flaskfästet något högre upp eller längre ner beroende på dykarens och flaskans längd. Man har också möjlighet att fästa en butt weight i plattan om man som dykare är framtung. Eftersom luftblåsan är placerad på ryggen finns det risk att man kan tippas framåt när man är vid vatten ytan. Detta gör att den är mindre lämplig för nybörjare. Fördelen med att ha en vinge är att luftblåsan är utbytbar. Detta medför att man kan variera mängden flaskor man har med sig. Om man vill byta till dubbelpaket kan man enkelt beställa hem en större luftblåsa utan att behöva köpa en helt ny dykväst.

Det finns olika modeller på hybrider mellan vingen och jackvästen men de går huvudsakligen under namnet vingväst. Ett typiskt exempel av en vingväst är Mares modell Hybrid Pure. Vingvästen har samma passform som en jackväst men luftblåsan är, precis som på vingen, placerad på ryggen. Detta medför att man kan tippas framåt när man är vid vattenytan, vilket gör den mindre lämplig för nybörjare. Denna hybrid kombinerar passformen av en jackväst med smidigheten av en vinge. Eftersom västen inte fylls upp på framsidan blir den bekvämare än en fullt uppblåst jackväst men som man känner igen jackvästens struktur. Precis som på jackvästen finns det möjlighet att få integrerade viktsystem.

Att tänka på när man köper dykväst

Det finns ett par saker man bör tänka på när man ska köpa en dykväst. Först bör man se till att dykvästen har manuell uppblåsning, lågtrycksinflator och övertrycksventil. Den manuella uppblåsningen är en säkerhet ifall man får luftstopp vilket möjliggör uppblåsning av dykvästen när man kommer till ytan. Övertrycksventilen förhindrar att man spränger luftblåsan och lågtrycksinflatorn gör det enklare att blåsa upp dykvästen. När man vet att dykvästen har de grundläggande funktionerna finns det en rad saker man kan fundera över.

Man måste fundera över hur hög lyftkraft man behöver. Det är viktigt att matcha dykväst med de flaskorna man tänkt dyka med. Ifall man väljer en dykväst som inte klarar av de flaskor man har kommer dykvästen inte kunna lyfta upp dig och dess huvudsakliga syften tillintetgörs.

Man bör också se till att man har rätt storlek. Se till att dykvästen passar och anta inte att den gör det, utan prova den, med dräkt på. Samtidigt som man väljer rätt storlek kan man också fundera över om man vill ha en dykväst med uppknäppbara axelband då detta underlättar på och avtagning. Man bör också fundera över vad för typ av fästen det finns för slangarna. Det kan underlätta att ha något form av fäste för backupregulatorn samt se till att inflatorslangen också har ett fäste och inte hänger löst.

Man bör också fundera på ifall man vill ha ett integrerat viktsystem eller inte. Ett integrerat viktsystem underlättar då de sitter fast på dykvästen istället för att ha ett löst bälte. Det integrerade viktsystemet kan också anses vara säkrare då man lättare kommer åt att dumpa dem i nödsituation. Nackdelen är att man får stora fickor på framsidan av västen.

Man bör funderar över hur många ringar man vill ha på din dykväst. Med fler ringar har man möjlighet att fästa mer lös utrustning i västen, med färre ringar får man en enklare dykväst. De flesta dykvästar har minst en ring men om du vet att du kommer behöva nyttja mer än en kan det vara fördelaktigt att se över hur många ringar dykvästen har.

Något som är viktigt att tänka på när man köper en dykväst är vart man har tänkt dyka med den. Om man planerar att ta med dykvästen utomlands borde man fundera över ifall man vill ha resedykväst.  Resedykvästar är designade för att väga så lite som möjligt och ta så lite plats som möjligt.

Man ska alltid tänka på vad man har för erfarenhet av dykning när man köper en dykväst. Om man är nybörjare bör man börja med en enkel väst, helst jackväst, då dessa ser till att man håller dig flytande på rätt sätt vid ytan. Samtidigt känner man av hur mycket luft man har i västen. Många av dessa har också finesser för att underlätta på och avtagning vilket underlättar oerhört mycket som nybörjare. Om man är man en van dykare kan man fundera på vinge med remställ då man kan fästa flertalet dykapparater på själva remstället. Samtidigt gör det att man kan dyka med dubbelpaket eller ha stageflaskor.

Precis som med allt annat är det olika bra hållbarhet på dykvästarna och spännen håller olika länge. Om man underhåller sina västar de hålla självklart längre än om man inte gör det. Fördelen med en vinge är att om något går sönder går det byta ut endast den delen medan om man har en jackväst finns det risk att man måste byta ut hela dykvästen. Om spännen går sönder är det förvisso lättare att byta dem på en jackväst då dessa är lättare att komma åt.