KUNDSERVICE

 

Om dykregulatorer

Din dykregulator tar högtrycksluft från din dyktub och justerar den till det tryck du behöver för att kunna andas in den. Den förser dig med luft när du andas in (på din befallning) och leder utandningsluften ut i vattnet när du andas ut. Den leder också in luft i din dykväst (BCD), dina instrument och din torrdräkt, om du har en sån på dig.

Nödvändiga funktioner


Alla moderna regulatorer har följande funktioner som en del av sin design:

Första steg – Fäster vid dyktubsventilen. Första steget reducerar lyfttrycket i dyktuben till ett medeltryck och styr det till olika slangar.

Andra steg – I änden av slangen sitter ett munstycke som du kan andas genom. Andra steget reducerar mellantrycket exakt till det tryck du behöver för att kunna andas bekvämt.

Alternativt andra steg – Det här är precis som det som du andas igenom men det ger dig ett enkelt sätt att dela med dig av din luft ifall du skulle behöva hjälpa en dykkompis. Ibland är det alternativa andra steget inbyggt i inflödesventilen i din dykväst (BCD).

Lågtrycksslang(ar) – De här slangarna förser luft till din dykväst (och till din torrdräkt om du har en sån på dig) så att du kan blåsa upp den för att öka din lyftkraft.

SPG slang (Submersible Pressure Gauge) – Skickar luft till din SPG eller manometer, så att du alltid vet hur mycket luft du har kvar i din tub.


Önskvärda funktioner


Enkel andning – Moderna regulatorer är tillförlitliga och hållbara så länge du följer skötselråden. Genom att investera i en av de bättre modellerna får du en så enkel andning som möjligt och den bästa prestandan på din produkt. Du kommer alltid att komma ihåg ditt första andetag under vatten med din regulator.

Valbara funktioner


Justerbart andra steg – Andningsegenskaperna förändras under regulatorns underhållscykel. Det här gör det möjligt för dig att finjustera din andning så att den alltid är perfekt.

Dive-prediveknapp – en del regulatorer är så känsliga att de kan ge upphov till friflöde när du inte har den i munnen. Det här innebär att de släpper ut spilluft, vilket inte är svårt att stoppa men det är irriterande. En dive-prediveknapp gör din regulator tillfälligt mindre känslig så att den inte ger upphov till friflöden när du inte använder den.

DIN eller Yoke – Regulatorer och tubventiler är antingen av DIN-typ (regulator som skruvas på ventilen) eller Yoke-typ (regulatorkonsoll som glider ner över ventilen). Du kommer att välja typ beroende på vilken som är vanligast på den plats där du kommer att dyka.

Super Flexible slang – ett bra alternativ för att enkelt kunna packa ner och få plats med regulatorn i din dykväska.

Hur du väljer regulator


Det du framförallt ska bry dig om när du väljer regulator är prestanda och möjlighet till service. Det här är viktigt eftersom regulatorer behöver servas en eller två gånger om året.

• Skaffa en regulator som kommer i ett paket med alla tillhörande slangar, mätare, alternativa andra steg, etc.

• Vilken BCD du väljer kan påverka regulatortillbehören om du väljer ett alternativt andra steg som är inbyggt i din BCD-inflödesventil.

• När du väljer regulator är också ett bra tillfälle för att välja dykklocka eftersom du kan välja mellan att skaffa dig en som är integrerad med din regulator eller en som är självständig.

• Du ska tänka på att skaffa regulator och tub som är av samma typ, alltså som antingen är av DIN eller yoke-typ.


Tips


• Den del på regulatorn som slits mest är där slangarna kopplas ihop med första steget. Slangskydd lönar sig eftersom de minskar slitaget på dessa ytor.

• Glöm inte att skaffa klämmor och fästanordningar till din SPG och ditt alternativa andra steg så att de inte hänger löst när du dyker. Det här skyddar också korallreven från att skadas från löst hängande dykutrustning.

• Var säker på att du registrerar din garanti på en gång. De flesta tillverkarna ger mycket bra garantier men vissa är inte giltiga om du inte registrerar dem.

• Fråga i din dykshop om den använder ett datorsystem som automatiskt skickar påminnelser till dig när det är dags för dig att boka service.

• På de flesta resorterna använder man yoke-tuber och DIN-tuber som går att anpassa till yokesystem är vanligt. Men om du är osäker ger en DIN-regulator dig möjlighet att dyka var som helst.